TP.HCM: Lễ Makha Bucha tại chùa Kỳ Viên

Hôm 22-2 (15-1-Bính Thân), chùa kỳ viên (Q.3) đã trang nghiêm tổ chức lễ Makha Bucha (lễ đặt bát hội).Chư Tăng niệm hương, cúng dường Tam bảo

Mở đầu buổi lễ, ĐĐ.Tuệ Quyền, UV BTS PG tỉnh Đồng Nai, trụ trì chùa Quảng nghiêm đã có thời pháp thoại về ý nghĩa rằm tháng Giêng, cũng như sách tấn đến Phật tử luôn làm các điều thiện, tránh làm các việc ác và giữ gìn thân, miệng, ý của mình trong tất cả mọi hoàn cảnh.

Sau khóa lễ niệm hương trước Tam bảo, TT.Tăng Định, UV HĐTS, Phó ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, trụ trì chùa Kỳ Viên đã hướng dẫn 120 chư Tăng và Tu nữ trì bình khất thực trong khuôn viên chùa với sự thành kính của Phật tử quỳ hai bên.

Nghi thức trì bình tái hiện lại những bức chân an lạc, thảnh thơi của Đức Phật và Tăng đoàn. Đây là nguyện cao cả của người tu sĩ, trên xin giáo pháp của chư Phật, dưới thọ lãnh thức ăn của tín thí để nuôi giới thân và huệ mạng.

Bên cạnh đó, nghi thức trì bình là cơ hội thuận duyên cho hàng Phật tử thân cận để cúng dường và lắng nghe những lời chỉ dạy về giáo nghĩa của Phật đà mà chư Tăng là người thừa hành và trao truyền giáo pháp ấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *