Chùa Tây Thiên

Chùa Tây Thiên còn được gọi là Chùa Thượng thuộc Khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự, tỉnh Vĩnh Phúc, nằm cách Hà Nội khoảng 85km về phía Tây Bắc, nằm cùng với chùa Tây Thiên là một loạt những địa điểm tôn giáo khác như Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, Đại Tháp Bảo Tây Thiên, Đền Thỏng, đền Cậu, đền Cô, Tịnh thất Tây Thiên… Tất cả đã làm nên một khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự vừa oai hùng lại vừa cổ kính, linh thiêng.