Chùa Nam Nhã

Chùa Nam Nhã (tên chữ Hán: Nam Nhã Phật Đường); Chùa trực thuộc Giáo hội Phật Đường Nam Tông Minh Sư Đạo, chùa gắn liền với nhiều hoạt động yêu nước của một số sĩ phu và người dân Việt Nam. Ngày 25 tháng 1 năm 1991, chùa Nam Nhã đã được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.