Ngàn ngọn nến dâng lên vía A Di Đà

Hơn 40.000 Phật tử và Chư tăng chùa Hoằng Pháp vừa tham dự đêm hội hoa đăng, khai tụng 48 lời nguyện, niệm Phật hiệu và dâng nến lên đức A Di Đà nhân vía của Ngài…

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu chương trình, trong không khí trang nghiêm, thành kính, chương trình bắt đầu với phần hô kệ khai chuông của Đại đức Thích Tâm Hiếu. Toàn thể đại chúng đã lắng đọng tâm tư cùng nhất tâm hướng về đấng Từ Phụ A-Di-Đà. Sau đó, Chư Tôn đức và toàn thể đạo tràng cùng quỳ lên, chắp tay trang nghiêm, hướng tâm thành dâng lên đức Từ Phụ để tiến hành nghi thức niêm hương bạch Phật.

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là: Nghi thức truyền đăng. Chư Tôn đức cùng đại chúng đồng đứng lên cầm nến trên tay, trang nghiêm thành kính hướng về tôn tượng của đức Phật, cùng thắp sáng lên ánh sáng trí tuệ, từ bi cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên, Thượng tọa Thích Chân Tính đón nhận ánh sáng từ Phật đài, ánh nến lan tỏa đến chư Tăng, rồi từ chư tăng truyền trao cho hàng Phật tử. “Nến truyền nến, tâm truyền tâm” – những ngọn nến biểu tượng cho trí tuệ và ánh sáng chân lý phá tan màn vô minh si ám; ngọn nến của hiểu biết, của yêu thương, trải về tất cả vạn loại.
Khi ánh sáng trải rộng khắp sân lễ, Đại đức Thích Tâm Hiếu đã tuyên đọc 48 đại nguyện của đức Phật A-di-đà và đại chúng đều đồng thanh niệm hồng danh “Nam mô A-di-đà Phật!” sau mỗi đại nguyện.

Để phục vụ Phật tử về dự lễ, Ban tổ chức đã chuẩn bị 25.000 phần cơm hộp, 30.000 phần bánh mì, 50.000 VCD Hoàn mãn Nhất bộ nhất bái, gần 50.000 tờ lịch Khóa tu và các ngày lễ lớn chùa Hoằng Pháp năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *