Thông tin liên hệ: [email protected]

Chúng tôi cần bạn đọc gần xa góp chút công sức để cập nhật thông tin đầy đủ các chùa trên khắp Việt Nam. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Lbc1tmvdvepJkaFE-ti2WWAd4zBP0VYDQQGiyyvPbQ/edit?usp=sharing

  • Đầu tiên mở link
  • Chọn khu vực tỉnh
  • Chọn chùa mà bạn có thông tin và tiến hành gửi thông tin về email [email protected]

*Lưu ý: Tất cả thông tin sẽ được trao đổi qua email [email protected], chúng tôi KHÔNG có bất kỳ người nào đại diện hay số điện thoại nào liên lạc.

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!