Về Pagodas

Website www.pagodas.org – là cổng chia sẻ tin tức về chùa chiền tại Việt Nam. Đây là một dự án phục vụ những đạo hữu đam mê Phật Pháp. Hy…

Chuyên mục

Recent Posts

Thông tin liên hệ: pagodasvietnam@gmail.com

Chúng tôi cần bạn đọc gần xa góp chút công sức để cập nhật thông tin đầy đủ các chùa trên khắp Việt Nam. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Lbc1tmvdvepJkaFE-ti2WWAd4zBP0VYDQQGiyyvPbQ/edit?usp=sharing

  • Đầu tiên mở link
  • Chọn khu vực tỉnh
  • Chọn chùa mà bạn có thông tin và tiến hành gửi thông tin về email pagodasvietnam@gmail.com

*Lưu ý: Tất cả thông tin sẽ được trao đổi qua email pagodasvietnam@gmail.com, chúng tôi KHÔNG có bất kỳ người nào đại diện hay số điện thoại nào liên lạc.

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO!