Chùa Tướng

Chùa Tướng tên chữ là Phi Tướng đại thiền Tự nằm ở trung tâm thành cổ Luy Lâu huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh, chùa thuộc hệ thống chùa Tứ Pháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên.

Chùa thờ Phật và Pháp Lôi (vị chủ quản về sấm trong Tứ Pháp), đức Pháp Lôi vì thế còn có tên nôm là “Bà Tướng”. Trong Truyền thuyết Phật mẫu Man nương thì cây Dung thụ linh thiêng bị mưa bão cuốn theo sông Dâu về cửa thành Luy Lâu, Sĩ Nhiếp sai vớt tạc được 4 pho tượng Phật Pháp, tạc đến pho thứ 3 thì sấm nổ vang trời nên đặt tên cho tượng là Pháp Lôi.

Tượng Pháp Lôi được rước về làng Tướng dựng chùa Phi Tướng để cung phụng, các tượng Tứ Pháp từ đó hết mực linh thiêng phù hộ cho các cư dân nông nghiệp ở Viẹt Nam thời đó được mưa thuận gió hòa, sự linh thiêng này vang đến cả Vua nhà Tấn bên phương bắc cũng như vua Nhà Tống sau này chứ không riêng gì vùng Giao chỉ khi đó.

Khoảng thế kỷ thứ 6, vị thiền sư nổi tiếng vùng Luy Lâu là Tì Ni Đa lưu Chi khi mới tới vùng này trước khi sang ở chùa Dâu ngài đã có thời gian ở chùa Tướng.

Trong sắc phong cổ nhất dành cho Pháp Lôi năm 1743 niên hiệu Cảnh Hưng của chúa Trịnh là Minh Vương thì tôn hiệu cao quý đầy đủ của Ngài là:
ĐẠI THÁNH MẬU ĐỨC PHONG CÔNG, TUẤN LIỆT PHÁP LÔI PHẬT.

Kiến trúc

Chùa tương tự như các chùa Tứ Pháp khác gồm 2 tòa Tam bảo, Tam bảo Tiền thờ Pháp Lôi và Tì Ni đa lưu chi, Thập điện Diêm Vương, hộ Pháp thiện ác, Tam Thánh Tây Phương. Tòa tam bảo tiền xưa hình chữ công, năm 1982 sập mất tiền đường chỉ còn tòa thượng điện thờ Pháp Lôi và 1 gian ống muống.

Tòa Tam bảo hậu ở phía sau bài trí như các chùa miền bắc Việt Nam thông thường, gồm có: Tam Thế, Chúa ông, Thánh Hiền, Cửu Long…

Tài liệu, di vật cổ còn lưu lại

  • Bia “Phi Tướng tự bi ký” năm Chính hòa thứ 18 (1697)
  • Tượng Đaị Thánh Pháp Lôi Phật (khoảng thế kỷ 18)
  • Sắc Phong năm thứ 4 niên hiệu Cảnh Hưng 1743
  • Sắc Phong năm thứ 44 niên hiệu Cảnh hưng 1783
  • Sắc Phong năm thứ 2 niên hiệu Minh Mạng 1821
  • Sắc Phong năm thứ 4 niên hiệu Thiệu Trị 1844
  • Sắc Phong năm thứ 3 niên hiệu Tự Đức 1850
  • Sắc Phong năm thứ 2 niên hiệu Đồng Khánh 1887

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *