Chùa Cảnh Phước được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh