Chùa Viên Đình

Chùa Viên Đình được xây dựng trên nền đất có hai cây duối khổng lồ. Viên Đình là nơi còn giữ được gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc cổ xưa và quả chuông đồng ngót ngét nghìn năm tuổi. Hơn thế nữa, đây cũng là chùa duy nhất Việt Nam có rất nhiều xá lợi Phật và xá lợi thánh tăng.